Birds - sollos
Skrattmås - Black-headed Gull (Chroicocephalus ridibundus)

Skrattmås - Black-headed Gull (Chroicocephalus ridibundus)

BirdBlackheaded GullChroicocephalus ridibundusFågelSkrattmås