Birds - sollos
Skrattmås - Black-headed Gull (Larus ridibundus)

Skrattmås - Black-headed Gull (Larus ridibundus)

BirdBlackheaded GullFågelLarus ridibundusSkrattmås