Birds - sollos
Skrattmås omringad av kölsvanar

Skrattmås omringad av kölsvanar

FågelKlagshamnKnölsvanMåsSkrattmåsSvan