Vehicles - sollos
Bilkyrkogården på Kyrkö Mosse utanför Ryd

Bilkyrkogården på Kyrkö Mosse utanför Ryd

Inventering av bilskrotar och skrotar i Kronobergs län 2003
"Åke Danielssons Bilskrotningsanläggning – Bjällerhult 1:32 & 3:11
Innan bilskroten startade bröts torv på mossen. Under 1950-talet påbörjades handeln med metall och maskindelar på fastigheten. Det finns anmälningar om att läckande tunnor har funnits på området som numera domineras av bilvrak av modell äldre. Under slutet av 90-talet skulle bilarna ha transporterats bort, men p.g.a. dåliga väderförhållande skedde ej någon borttransport.

BilBilkyrkogårdKamhjulKedjaMotorRyd